Защита на личната информация и бисквитки


Част 1: Лична информация и нейната защита

 1. Въведение

  1. Ние сме ангажирани със защитата на личните данни на посетителите на нашия сайта; тази политика определя как ще се отнасяме към Вашата лична информация.

  2. С помощта на нашия сайт и съгласявайки се с тази политика, Вие се съгласявате ние да използваме бисквитки, в съответствие с условията на тази политика.

 2. Събиране на лична информация

  1. Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:

(а) информация за Вашия компютър и за Вашите посещения и използване на този сайт;

(б) информация, която ни предоставяте, когато се регистрирате на нашия сайт;

(в) информация, която ни предоставяте, с цел да се абонирате за нашите известия по имейл и/или бюлетини;

(г) информация, свързана с всички покупки на нашите стоки, които правите;

(д) информация, която публикувате на нашия сайт за публикуване в интернет;

(е) информация, съдържаща се в или свързана с каквато и да било комуникация, изпратена до нас;

(ж) всякаква друга лична информация, която сте решили да ни изпратите;

  1. Преди да ни разкриете личната информация на трето лице, Вие трябва да получи съгласието му за разкриването и обработването на тази лична информация, в съответствие с условията на тази политика.

 1. Използване на Вашата лична информация

  1. Лична информация, предоставена ни чрез нашия сайт, ще бъде използван за целите, посочени в тази политика или в съответните страници на сайта.

  2. Ние може да използваме Вашата лична информация за:

(а) администриране на нашия сайт и бизнес;

(б) персонализиране на нашия уебсайт за Вас;

(в) позволяване на използването на наличните на нашия уебсайт услуги;

(г) изпращане на закупените стоки чрез нашата интернет страница;

(д) изпращане на декларации, фактури и платежни напомняния за Вас и за събиране на плащания от Вас;

(е) изпращане на не-маркетингови търговски съобщения;

(ж) изпращане на специално поискани имейл съобщения;

(з) изпращане на нашия имейл бюлетин, ако сте го изискали (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате бюлетина);

(и) изпращане на маркетингови съобщения свързани с нашия бизнес, които смятаме, че могат да бъдат от интерес за Вас, по пощата или, при изрично съгласие - по електронна поща или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време ако не искате да получавате маркетингови съобщения);

(й) предоставяне на статистическа информация за нашите потребители на трети страни, като тези трети страни няма да могат да идентифицират всеки отделен потребител от тази информация;

(к) разрешаване на случаи с разследвания и жалби, предявени от Вас или към Вас, свързани с нашия уебсайт;

(л) поддръжка на уебсайта сигурен и предотвратяване на измами;

(м) проверка на съответствието с правилата и условията, регулиращи използването на нашия уебсайт;

  1. Ние няма, без Вашето изрично съгласие, да предоставяме Вашата лична информация на трети страни за цели свързани с техен или на друга трета страна директен маркетинг.

  2. Всички наши онлайн финансовите транзакции се обработват от нашите доставчици на платежни услуги, Autorize.Net. Можете да преразгледате политиката за защита на личната информация на доставчика на www.authorize.net/company/privacy. Ние ще споделяме информация с нашия доставчик на платежни услуги само до степента, необходима за обработка на плащания, които правите чрез нашия уебсайт, възстановяване на такива плащания, както и разглеждане на жалби и запитвания, свързани с такива плащания и възстановявания.

 1. Разкриване на лична информация

  1. Ние може да разкрием Вашата лична информация на някой от нашите служители, застрахователи, консултанти, агенти, доставчици или подизпълнители, доколкото това е необходимо за целите, определени в тази политика.

  2. Ние може да разкрием Вашата лична информация:

(а) до степента, до която ние сме законово задължени;

(б) във връзка с всички текущи или бъдещи съдебни производства;

(в) за да установим, упражним или защитим нашите законови права (включително предоставяне на информация на трети лица, с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск);

(г) на купувача (или бъдещия купувач) на всеки бизнес или актив, на когото ние (или планираме да) продаваме; и

(д) на всяко лице, което имаме основание да вярваме, че може да подаде заявление до съда или друг компетентен орган за разкриване на тази лична информация и по наше усмотрение, този съд или орган е вероятно да разпореди разкриване на тази лична информация.

  1. С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставяме личната Ви информация на трети лица.

 1. Международен обмен на данни

  1. Информацията, която ние събираме, може да се съхранява, обработва и прехвърля между някои от страните, в които работим, за да ни даде възможност да я използваме в съответствие с тази политика.

  2. Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в този раздел 5.

 2. Съхранение на лична информация

  1. Настоящият раздел 6 определя нашата политика и процедура за съхранение на данни, които имат за цел да гарантират, че ние се съобразяваме с нашите правни задължения по отношение на съхранението и премахването на лични данни.

  2. Лична информация, която обработваме, за всякакви цели няма да бъде съхранявана за по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел.

  3. Независимо от останалите разпоредби на настоящия Раздел 6, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

(а) до степента, до която ние сме законово задължени;

(б) ако ние вярваме, че документите могат да бъдат приложими за текущи или бъдещи съдебни производства; и

(в) за да установим, упражним или защитим нашите законови права (включително предоставяне на информация на трети лица, с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

 1. Защита на личната информация

  1. Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да се предотврати загуба, злоупотреба или промяна на личните Ви данни.

  2. Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте, на защитен (с парола и защитна стена) сървър.

  3. Всички електронни финансови сделки, сключени чрез нашия сайт, ще бъдат защитени с криптираща технология.

  4. Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет е до определена степен несигурно и ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

  5. Вие сте отговорни за съхраняването в тайна на паролата, която използвате за достъп до нашия уебсайт; ние няма да Ви питаме за Вашата парола (освен, когато влизате в нашия сайт).

 2. Изменения

  1. Ние може да изменяме тази политика от време на време, като публикуваме новата версия на нашия уебсайт.

  2. Трябва да проверявате тази страница, за да сте сигурни, че сте доволни от всички промени.

  3. Ние може да Ви уведомим за промени в тази политика.

 3. Вашите права

  1. Можете да ни инструктирате да Ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за Вас; предоставянето на такава информация ще бъде обект на:

(а) плащането на такса (в момента в размер от 10 EUR); и

(б) осигуряването на подходящо доказателство за Вашата самоличност (за тази цел, обикновено приемаме фотокопие на паспорта Ви, заверено от нотариус или банка, плюс оригинален екземпляр от сметка за комунални услуги, показваща текущия Ви адрес).

  1. Ние можем да не разкрием личната информация, която изисквате, до степента, позволена от закона.

  2. Можете по всяко време да ни инструктирате да не използваме Вашата лична информация за маркетингови цели.

  3. На практика, обикновено Вие предварително изрично давате съгласие да използваме Вашата лична информация за маркетингови цели или ние ще Ви предоставим възможност да се откажете от използването на Вашата лична информация за маркетингови цели.

 1. Уебсайтове на трети страни

  1. Нашият сайт включва хиперлинкове към и информация за уебсайтове на трети страни.

  2. Ние нямаме контрол върху съдържанието и не носим отговорност за политиките за защита на личната информация на трети страни.

 2. Актуализиране на информацията

  1. Моля, уведомете ни ако личната информация, която ние съхраняваме за Вас, трябва да се коригира или актуализира.


Част 2: Бисквитки

 1. За бисквитките

  1. Бисквитката е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървъра към уеб браузъра и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра.

  2. Бисквитките могат да бъдат или "постоянни" бисквитки или "сесийни" бисквитки: постоянна бисквитка ще бъдат съхранявани от уеб браузър и ще остане валидна до своя набор срок на годност, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди датата на изтичане на срока; сесийната бисквитка, от друга страна, ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузъра е затворен.

  3. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която лично идентифицира даден потребител, но личната информация, която ние съхраняваме за Вас, може да бъде свързано с информацията, съхранявана в и получавана от бисквитките.

  4. Бисквитките могат да бъдат използвани от уеб сървъри за определяне на самоличност и проследяване на потребителите, тъй като те управляват различни страници в един сайт и идентифицират потребителите, които се връщат на същия уеб сайт.

 2. Нашите бисквитки

  1. Ние използваме, както сесийни, така и постоянни бисквитки на нашия уебсайт.

  2. Ние използваме бисквитки, за да разпознаем компютъра, когато потребител посети сайта - да проследим движението му в сайта, да позволим използването на кошница за пазаруване на сайта, да подобрим използваемостта на сайта, да анализираме използването му, да администрираме уебсайта, да предотвратим измамите и подобрим сигурността на интернет страницата, да персонализираме сайта за всеки потребител и целевите реклами, които могат да представляват особен интерес за конкретни потребители;

 3. Анализ на бисквитките

  1. Ние използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашия уебсайт.

  2. Нашият анализатор генерира статистическа и друга информация за използването на уебсайта с помощта на бисквитките.

  3. Аналитичните бисквитки, които използваме на нашия уебсайт имат следните имена: _utma, _utmb, _utmc и _utmz

  4. Информацията, генерирана от нашия сайт, се използва за създаване на доклади относно използването на нашия уебсайт.

  5. Декларация за поверителност на нашия доставчик на анализи е достъпна на адрес: www.google.com/policies/privacy.

 4. Блокиране на бисквитки

  1. Повечето браузъри Ви позволяват да откажете достъп на бисквитки.

  2. Блокирането на всички бисквитки ще окаже негативно влияние върху използваемостта на много сайтове.

  3. Ако блокирате бисквитките, Вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

 5. Изтриване на бисквитките

  1. Можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на Вашия компютър.

  2. Изтриването на бисквитките ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.


Част 3: Нашите данни

 1. Нашите данни

  1. Този сайт е собственост и се управлява от СкимПрот ООД.

  2. Ние сме регистрирани в България с регистрационен номер 202727534, със седалище ул. Абагар 16, Горубляне, София 1138, България.

  3. Основно нашата дейност се развива на ул. Абагар 16, Горубляне, София 1138, България.

  4. Можете да се свържете с нас чрез писмо на нашия адрес, посочен по-горе, по електронна поща на [email protected]skimprot.com или на телефон +359 2 9307899.