Правила и условия

 1. Въведение

  1. Тези правила и условия регламентират продажбата и закупуването на продукти чрез нашия сайт.

  2. Вие ще бъдете помолени да дадете съгласието си за тези правила и условия, преди да направите поръчка на нашия сайт.

  3. Този документ не засяга законови права, които може да имате като потребител.

 2. Тълкуване

  1. В тези правила и условия:

(а) "Ние" означава SkimProt Ltd.;

(б) "Вие" означава наш текущ или потенциален клиент, и "нас", "наш" и "Ваш" следва да се тълкуват по същия начин.

 1. Поръчки

  1. Рекламирането на продукти на нашия уебсайт представлява "покана за преговори", а не оферта за договор.

  2. Договор между Вас и нас не би влезнал в сила, освен ако и докато не приемем Вашата поръчка в съответствие с процедурата, предвидена в този Раздел 3.

  3. За да сключите договор чрез нашия сайт, за да закупите продукти от нас, трябва да преминете следните стъпки: Вие трябва да добавите продуктите, които желаете да закупите, в нашия формуляр за поръчки; трябва да въведете Вашите данни; трябва да потвърдите Вашата поръчка и да се съгласите с тези условия за продажба; ще бъдете прехвърлени към страницата на нашия доставчик на платежни услуги и нашият доставчик на платежни услуги ще се погрижи за плащането; след това ние ще Ви изпратим първоначално потвърждение; след като сте проверили дали сме в състояние да извършим Вашата поръчка, ние или ще Ви изпратим потвърждение на поръчката (в този момент Вашата поръчка ще се превърне в задължителен договор), или ще потвърдим чрез имейл, че не сме в състояние да изпълним поръчката.

 2. Продукти

  1. Следните видове продукти са или биха могли да бъдат налични на нашия сайт от време на време: анти-скимиращи защитни стикери

  2. Ние може периодично да променяме наличните продукти на нашия уеб сайт и не се ангажираме да продължаваме да доставяме всеки конкретен продукт или тип продукт.

 3. Цени

  1. Цените на нашите продукти са цитирани на нашия уебсайт.

  2. Понякога можем да променяме цените на продуктите обявени на сайта ни, но това няма да повлияе на договорите, които по-рано са влезли в сила.

  3. Всички суми, посочени в тези правила и условия или на нашия сайт, са представени с ДДС. (само за покупки на ЕС).

  4. Възможно е цените на нашия уебсайт да бъдат неправилно цитирани; Съответно, ние ще потвърдим правилните цени като част от нашите процедури за продажба, така че правилната цена на даден продукт ще бъде потвърдена преди договорът за покупко-продажба да влезе сила.

  5. В допълнение към цената на продуктите, Вие [ще/може да] трябва да заплатите такса за доставка, за което ще бъдете уведомени преди договорът за покупко-продажба да влезе в сила.

 4. Плащания

  1. По време на процеса на плащане трябва да заплатите цените на продуктите, които поръчвате.

  2. Плащанията трябва да бъдат направени по всеки един от разрешените методи, описани на нашия сайт.

  3. Ако не успеете да платите някоя от сумите, дължими по тези правила и условия в съответствие с разпоредбите на тези правила и условия, ние може да задържим поръчаните от вас продукти и/или чрез писмено уведомление до Вас, по всяко време да се откажем от договора за покупко-продажба за продуктите.

  4. Ако използвате невалидна кредитна карта, дебитна карта или друг разплащателен метод, Вие ще се задължени да ни платите в рамките на 7 дни след датата на писменото ни искане:

(а) сума, равна на размера на задълженията Ви;

(б) всички разходи на трети страни, настъпили поради задълженията Ви (включително разходи, направени от нас или от банката Ви или доставчика на платежни услуги или издателя на картата);

(в) административна такса от 24.00 Евро с ДДС; и

(г) всички наши разходи и загуби, направени при възстановяване на сумите, посочени в настоящия Раздел 6.4 (включително без ограничение юридически разноски и разноски за събиране на дългове), ако не успеете да разпознаете или не успеете да си спомните източника в извлечението на вашата карта или друг финансов отчет и в случай, че като резултат преведете обратно сумата, това ще представлява неоправдано разплащане на такса за целите на настоящия Раздел 6.4.

 1. Доставки

  1. Нашите политика и процедури, свързани с доставката на продукти са изложени в този Раздел 7.

  2. Ние ще осигурим доставянето на продуктите, които сте закупили, на адреса за доставка посочен по време на процеса на плащане.

  3. Ние ще положим усилие да доставим продуктите Ви на или преди датата за доставка, посочена в потвърждението на поръчката или ако не е посочена дата в потвърждението на поръчката, в срок от 15 работни дни, считано от датата на потвърждението на поръчката; Въпреки това, ние не гарантираме доставка до тази дата.

  4. Ние гарантираме, че освен при изключителни обстоятелства, всички доставки на продукти ще бъдат изпратени в рамките на 60 дни след получаване на плащането, както и датата на потвърждението на поръчката.

 2. Риск и собственост

  1. Продуктите, които сте закупили от нас ще бъдат на Ваш риск от момента на доставката.

  2. Собственост на продукта, който сте закупили от нас, ще бъде предадена на Вас след:

(а) доставка на продукта; и

(б) получаване на бележка от нас, че всички дължими суми по отношение на продукта (включително разходи за доставка) са покрити.

  1. Докато собствеността на продукта премине към Вас, Вие ще притежавате продукт като наш доверителен агент.

 1. Продажба от разстояние: Право на анулиране

  1. Настоящият раздел 9 се прилага само в случай, че Вие сте свързани с нас като потребител.

  2. Съгласно регламентите на ЕС, потребителите имат право да анулират от разстояние договора за закупуване на продукт или продукти от нас по всяко време в рамките на следния период:

(а) започва след сключването на договора за продажба в рамките на тези правила и условия; и

(б) приключва след изтичането на срок от 7 работни дни, като се започне с деня след деня, в който получите продукта или продуктите, предмет на ограниченията, определени в настоящия раздел 9.

  1. За да се анулира договор въз основа на описаното в този раздел 9, трябва да ни изпратите писмено предизвестие за анулиране на поръчката, което може да бъде изпратени на адреса или имейла, посочени на нашия уебсайт.

  2. Ако анулирате договор въз основа на описаното в този раздел 9, трябва да върнете продукта или продуктите.

  3. Ако анулирате договора въз основа на описаното в този раздел 9, ще Ви бъде възстановена цялата сума, която сте платили, включително разходите за изпращането на продукта или продуктите до Вас; Но Вие ще отговаряте за покриването на разходите за връщане на продукта или продуктите.

  4. Ако анулирате договор въз основа на описаното в този раздел 9 и не върнете продукта или продуктите, ние може да си възстановим продукта или продуктите и да Ви таксуваме за разходите, които са настъпили като резултат от тези действия; Също така, ако Вие върнете продукта или продуктите за наша сметка, ние може да изискаме от Вас да платите.

  5. Обикновено възстановяваме парите, използвайки същия метод, използван за извършване на покупката.

  6. Ние ще обработим възстановяването, дължимо на Вас, като резултат от анулирането на базата на описаното в този раздел 9 възможно най-скоро и със сигурност в рамките на срок от 30 дни след деня, в който сме получили предизвестието за анулиране.

 1. Гаранции и отговорности

  1. Вие гарантирате, че:

(а) законно можете да се обвържете с договори;

(б) имате пълна власт, сила и капацитет да се съгласите с тези условия и изисквания;

(в) информацията, която сте предоставили във връзка с поръчката ви е вярна, точна, пълна и не е подвеждаща; и

(г) ще бъде в състояние да приеме доставката на продуктите в съответствие с тези правила и условия.

  1. Ние гарантираме, че:

(а) ние имаме право да продаваме продуктите, които купувате;

(б) продуктите, които продаваме се продават свободно от всякакви такси, освен както е посочено в тези правила и условия;

(в) можете да се насладите на притежанието на продуктите, които сте закупили, освен както е посочено в тези правила и условия;

(г) продуктите, които закупувате ще съответстват на описанията, публикувани на нашия уебсайт; и

(д) продуктите, които закупувате, ще бъдат със задоволително качество.

  1. Тези правила и условия, покриват всички наши гаранции и отговорности, свързани с доставката на продуктите. До максималната степен, позволена от съответното законодателство и приложимо към раздел 12.1, всички други гаранции и отговорности са изрично изключени.

 1. Нарушение на гаранцията за продукта

  1. Ако смятате, че продуктите, които сте закупили от нас, нарушават някоя от гаранциите, посочени в раздел 10.2, моля, свържете се с нас, за да обсъдим въпроса и реда за връщане на продуктите.

  2. Ако продуктите, които сте закупили от нас, не отговарят на гаранциите, посочени в точка 10.2, Вие имате право на възстановяване на всички суми, изплатени по отношение на тези продукти. Алтернативно и в зависимост от наличността, ние може да се съгласим да заменим продукта, като в този случай ние покриваме разходите за доставка. И в двата случая ние ще Ви обезщетим за Вашите разходи, направени при връщането на продуктите.

  3. Ако върнете продукт в нарушение на тези правила и условия, и нямате друго юридическо право на възстановяване или замяна на този продукт:

(а) ние няма да възстановим парите Ви или заменим продукта;

(б) ние може да задържим върнатия продукт, докато заплатите необходимата сума, която да покрие повторна доставка на върнатия продукт; и

(в) ако не получим плащане на такава допълнителна сума в рамките на 14 дни от издаване на искането за плащане, ние може по наше усмотрение да унищожим или по друг начин да се разпоредим с върнатия продукт, без никакви задължения към Вас.

 1. Ограничения и изключения на отговорността

  1. Нищо в тези правила и условия няма да:

(а) ограничи или изключи всякаква отговорност за смърт или телесна повреда в резултат от небрежност;

(б) ограничи или изключи всякаква отговорност за измама или изопачаване; (в) ограничи всякакви задължения, които по никакъв начин не са разрешени съгласно приложимия закон; или

(г) изключи всякакви задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимия закон, и ако сте потребител, законовите Ви права няма да бъдат изключени или ограничени от тези правила и условия, освен до степента, позволена от закона.

  1. Ограниченията и изключенията от отговорност, изложени в този раздел 12 и на други места в тези условия и изисквания:

(а) са предмет на раздел 12.1; и

(б) определят всички задължения, произтичащи от тези правила и условия или свързани с предмета на тези правила и условия, включително задълженията, възникващи в договор, в случай на нарушаване на правата (включително небрежност), както и при нарушение на законово задължение.

  1. Ние не носим отговорност пред Вас, по отношение на всички загуби, произтичащи от събития извън нашия контрол.

  2. Ние не носим отговорност по отношение на каквито и да било вреди върху бизнеса, включително (без ограничение) загуба или повреда на печалби, доходи, приходи, употреба, производство, очаквани спестявания, бизнес, договори, търговски възможности и доброжелателност.

  3. Вие приемате, че ние имаме интерес да ограничим личната отговорност на нашите служители и имайки предвид този интерес Вие потвърждавате, че ние сме лице с ограничена отговорност; Вие сте съгласни, че няма да предявите никакви лични искове срещу наши служители по отношение на каквито и да било загуби, които сте претърпели във връзка с този уебсайт или с тези правила и условия (това разбираемо няма да ограничи или освободи от отговорност лице с ограничена отговорност при действията и бездействията на нашите служители).

  4. Нашата обща отговорност към Вас във връзка с всеки договор за закупуване на продукти от нас в рамките на тези правила и условия, няма да надвишава по-високата от общата платена или дължима сума, в съответствие с договора.

 1. Анулиране на поръчка

  1. Ние може незабавно да прекратим всеки договор, направен съгласно тези правила и условия като Ви изпратим писмено предизвестие за прекратяване на договора, ако:

(а) не успеете да платите навреме и в пълен размер всяка сума, дължима по договора; или

(б) сте нарушили някое от условията на договора.

  1. Ние можем да прекратим договор за доставка на даден продукт или продукти, сключен в рамките на тези срокове и условия, чрез писмено уведомление до Вас, ако ние сме възпрепятствани да изпълним този договор в следствие на събитие, извън нашия контрол, включително без ограничение в случай на липса на суровини, материали, компоненти или продукти, или всяка повреда в захранването, промишлени спорове, засягащи трети лица, правителствени разпоредби, пожар, наводнение, бедствия, бунтове, терористична атака или война.

 1. Последици при анулиране на поръчка

  1. Ако даден договор, сключен в рамките на тези правила и условия, е анулиран в съответствие с раздел 13:

(а) ние ще престанем да имаме задължението да доставим продукти, които са недоставени към датата на отмяна;

(б) Вие ще продължите да имате задължението, когато е приложимо, да заплатите за продукти, които са били доставени на датата на отменяне (без да се засяга правото, което имаме за възстановяване на продуктите); и

(в) всички други разпоредби на тези правила и условия ще престанат да бъдат в сила, с изключение на раздели 1.3, 6.4, 8, 12, 17, 18, ​​19, 20, 21 и 22, които ще продължават да бъдат в сила за неопределено време.

 1. Обхват

  1. Тези правила и условия не представляват или съдържат каквото и да е прехвърляне или лицензиране на права на интелектуална собственост.

  2. Тези условия не уреждат лицензирането на произведения (включително софтуерни и литературни), от които се състои или съхранява продуктът.

  3. Тези условия не определят предоставянето на всички услуги от нас или от трето лице по отношение на продуктите (различни от услугите за доставка).

 2. Изменения

  1. Ние може да актуализираме тези условия и изисквания от време на време, като публикуваме новата версия на нашия уебсайт.

  2. Промяна на тези правила и условия ще обхваща договори, направени по всяко време след датата на промяната, но няма да се отрази на договори, направени преди промяната.

 3. Възлагане

  1. Вие се съгласявате, че ние може да възлагаме, прехвърляме или по друг начин да изпълним нашите права и/или задължения съответстващи с тези правила и условия – при условие, че сте потребители такова действие няма да има ефект върху гаранциите, които ползвате при тези условия и правила.

  2. Вие не може без нашето предварително писмено съгласие да възлагате, прехвърляте или по друг начин да променяте Вашите права и/или задължения по тези правила и условия.

 4. Без отмяна на правилата и условията

  1. Не съществува нарушение на разпоредбите на тези правила и условия, което може да бъде отменено, освен с изричното писмено съгласие на страната, която не е в нарушение.

  2. Без отмяна на нарушение на някоя от разпоредбите на тези правила и условия следва да се тълкува като допълнителна или продължаваща отмяна на нарушение на тази разпоредба или всяка друга разпоредба на тези правила и условия.

 5. Разделение

  1. Ако някоя от разпоредбите на тези правила и условия се определи като незаконна и/или неприложима от съд или друг компетентен орган, останалите разпоредби ще останат в сила.

  2. Ако някоя незаконна и/или неприложима разпоредба на тези правила и условия може да бъде законна или изпълнима, ако част от нея се премахне, тази част ще бъде заличена, а останалата част от разпоредбата ще продължи да бъде в сила.

 6. Права на трети лица

  1. Тези правила и условия са в наша и Ваша полза, и не са предназначени да са от полза или да подлежат на изпълнение от трета страна.

  2. Упражняването на правата на страните в рамките на тези правила и условия не е предмет на съгласието на трето лице.

 7. Пълно споразумение

  1. При спазване на раздел 12.1, тези правила и условия, заедно с нашата политика за рекламация, представляват пълното споразумение между Вас и нас, във връзка с продажбата и закупуването на нашите продукти и замества всички предишни споразумения между Вас и нас във връзка с продажбата и закупуване на нашите продукти.

 8. Право и юрисдикция

  1. Тези правила и условия се уреждат и тълкуват в съответствие с регламентите на ЕС.

 9. Законови и регулаторни пояснения

  1. Ние няма да подаваме копие на тези условия и изисквания специално за всеки потребител или клиент и ако актуализираме тези правила и условия, версията, с която първоначално сте се съгласили вече няма да бъде на разположение на нашия уебсайт. Препоръчваме Ви да помислите дали да не запазите копие на тези правила и условия за бъдещи справки.

  2. Тези правила и условия са на разположение на български и английски език.

  3. Нашият ДДС номер е BG202727534.

 10. Нашите данни

  1. Този сайт е собственост и се управлява от СкимПрот ООД

  2. Ние сме регистрирани в България с регистрационен номер 202727534, със седалище ул.Абагар 16, Горубляне, София 1138, България.

  3. Основно нашата дейност се развива на ул.Абагар 16, Горубляне, София 1138, България

  4. Можете да се свържете с нас чрез писмо на нашия адрес, посочен по-горе, по електронна поща на info@skimprot.com или на телефон +359 2 9307899