В продължение на няколко материала ще се опитаме да ви представим различните способи и инструменти, които крадците използват, за да откраднат данните и парите ни.
Скимер устройствата могат да имат много различни форми и могат да бъдат заложени по такъв начин, че крайният потребител да няма шанс да ги забележе.

Третата тема е:

Двойни клавиатури

Днес ще обърнем внимание на един от методите, чрез които крадците успяват да се доберат до нашия ПИН код. Експертите и служителите в банките ни учат, че криенето на ПИН кода спомага за намаляването на риска от злоупотреби. За жалост това не винаги е достатъчно, тъй като престъпниците стават все по-находчиви. Такъв е и днешният пример на метод за записване на ПИН код, а именно чрез поставянето на двойна клавиатура.

Това е клавиатура, която е абсолютно идентична с оригиналната на банкомата. Поставя се точно върху оригиналната такава. Устройството има малка карта за памет, която записва всеки един натиснат клавиш. Чрез записване и на точния час, в който са натискани бутоните, крадците лесно успяват да свържат открадната информация от магнитната лента и кореспондиращия ПИН код към нея. По този начин, те разполага с цялата необходима информация за клонирането на картата ви и тегленето на средства от нея.

Възможно е и поставянето на цялостни конзоли в зоната на клавиатурата, които да правят разпознаването на такава още по-трудно. Находчивите крадци използват все по-добре изработени и ефективни методи за краденето на вашия ПИН.

При поставена втора клавиатура, криенето на ПИН кода с ръка не би защитило нашите лични данни и спестявания. Най-ефективният начин за защита е защитния стикер на СкимПрот. По този начин дори и да има поставена втора клавиатура на банкомата, крадците не могат да копират данните от магнитната лента и не биха могли да създадат дубликат на банковата карта.

Защитния стикер за магнитна лента можете да видите тук.