Въпреки сложния и дълъг процес по получаване на патент, защитният стикер на СкимПрот, който е изобретен изцяло от български екип, вече може да се похвали с патент от Американското Патентно Ведомство.

Това е голямо признание в сферата на изобретенията, което потвърждава иновативността, уникалността и ефективността на продукта.

Кратка история на изобретението

Защитният стикер на СкимПрот се появи като идея преди повече от 3 години. Четирима българи забелязаха нарастващата тенденция за крадене на лични данни и финансови средства от банковите карти. Въпреки световната слава на българите като най-изкусните крадци на банкови данни, екипът реши да се захване с тази задача.

След много бройни опити и прототипи на изобретението, групата българи успяха да създадат работещ продукт, който успешно да закрива така желаната от крадците информация на магнитната лента на банковата карта и да направят възможно безопасното теглене от банкомати.

Още тогава екипът на СкимПрот осъзна иновацията и важността на изобретението и подаде документи за патент.

Какво означава патент?

Патентът защитава специфични обекти на интелектуалната собственост, а именно изобретенията на изобретателите. Това са такива обекти, чиято висока стойност произтича основно от техния оригинален замисъл и способността им да решават технически проблеми чрез новаторски методи. Тъй като процесът по създаване на изобретения отнема време, усилия и средства, законът дава определени имуществени и неимуществени права.

Какво ни дава този патент?

1. Дава ни право да използваме изобретението ни.

2. Дава ни право да забраним на други лица да използват, произвеждат или предлагат изобретението ни.

3. Дава ни право да разрешаваме на трети лица да използват изобретението ни.

Как хората правят милиони от патенти?

Неслучайно в Америка това, че един продукт или изобретение има патент е от голямо значение. Големите фирми дават луди пари, за да могат да използват чужди патенти. Нека си припомним случая на консорциума от 6 водещи телекомуникационни компании, които за сумата от 4.5 милиарда долара закупиха портфолиото от патенти на банкрутиралата тогава канадска фирма Nortel Networks.

Има и много други примери за изобретатели, които навреме са патентовали изобретенията си и в последствие са ги превърнали в машини за пари. Такъв е случаят на Dropbox, FireEye, Facebook, GoPro, Google, Apple и много други.