В продължение на няколко материала ще ви представим различните способи и инструменти, които крадците използват, за да откраднат данните и парите ни.
Скимер устройствата могат да имат много различни форми и могат да бъдат заложени по такъв начин, че крайният потребител да няма шанс да ги забележе.

Четвъртата тема е:

Скимиращи устройства

Най-разпространеният и най-лесният начин за копиране на информацията от Вашата банкова карта се извършва чрез използването на скимиращо устройство. Те могат да бъдат в различни форми, видове и марки, но най-разпространените са така наречените дъми или имитиращи скимиращи устройства. Те се монтират върху местата за поставяне на банковата карта на банкоматите. Обикновено те се разпознават изключително трудно.

Едно скимиращо устройство се състои от няколко свързани елемента, които са изключително лесни за набавяне. По този начин устройството може да бъде сглобено за по-малко от 50 щатски долара.

Един от елементите е магнитна глава – четец, която извършва същата функция като четеца в банкоматите – записва данните от банковата карта на вградена карта за памет. Всичко това се захранва от една малка батерия, вградена в имитиращо (дъми) устройство, идентично на оригиналния отвор за карти на банкоматите.

След като бъде поставено устройството и мине известно време, крадците го свалят и източват данните от него, като успяват да свалят всички данни на карти използвани на банкомата през това време. С помощта на микро камера или двойна клавиатура, ПИН кода също бива записан. Двата елемента се синхронизират благодарение на времеви записи. По този начин крадците разполагат с пълен комплект информация за клонирането на банковата карта. Информацията изключително лесно се презаписва на празна карта и в последствие се използвана или препродава на други лица.

За да бъдете напълно защитени, когато теглите пари от банкомата можете да поставите на магнитната лента на банковата си карта SkimProt Защитен стикер. Дори на банкомата да има налично скимиращо устройство, при наличието на защитната лента, Вие ще можете да завършите трансакцията си без никаква опасност за данните и парите Ви.

Защитете се сега с патентования и доказано ефикасен продукта SkimProt Защитен Стикер.