СкимПрот ООД бе избрано за изпълнението на Евро проект със своето проектно предложение BG16RFOP002-1.005-0166 – „Разработка на иновативна софтуерна платформа за проследяване на биопродукти “. Изключително сме горди, че ще имаме възможност да инвестираме и реализираме нашия капацитет в сфератата на иновациите и защитата на крайните клиенти, каквато е била и винаги нашата цел. Основната цел на проекта е насърчаване на иновационната дейност на малко предприятие от сектора на информационните и комуникационни технологии. В тази връзка СкимПрот ООД ще има възмножност да наеме персонал и разработи платформа, с помощта на външен изпълнител, за проеследяване на биопродукти, сектор който изключително много страда от фалшификации и измами със заложените в страната стандарти.

Бенефициент: СкимПрот ООД
Обща стойност: 187 460.00 лв., от които
131 222.00лв. безвъзмездна финансова  помощ, както следва  111 538.70 лв. европейско и  19 683.30 лв. национално съфинансиране.
Начало: 19.10.2018 г.
Край: 19.10.2019 г.